Camping "De Hooidammen"Een website voor camping "De Hooidammen"? Ja lijkt me een prima idee!

Er kan informatie op geplaatst worden alleen bestemd voor de leden. Nieuwsbrieven en verslagen van ALV's achter een 'muurtje'. Foto's algemeen toegankelijk.
In het verleden ten tijde van de opknapbeurt voor de haven is een eerste versie van deze website gelanceerd. Daar is verder nooit wat mee gebeurd. Met deze opzet wellicht nieuwe kansen.

De website is nog volop in ontwikkeling al beginnen de contouren zich wel af te tekenen. Het keuzemenu bovenaan, of de drie liggende streepjes, bevat een ledengedeelte. Hierop moet ingelogd worden. Alle leden hebben inmiddels een mail met de gebruikersnaam en het wachtwoord ontvangen. In het ledengedeelte bestaat de keuze weer uit gepubliceerde nieuwsbrieven van de camping, de stand van zaken met betrekking tot de Hegewarren en nieuws uit de gemeente Smallingerland. Ook verslagen van de laatste ALV's zijn beschikbaar. Veel bestandsnamen beginnen met een datum in de notatie jjmmdd (jaar, maand, dag). Hierdoor staan bestanden in chronologische volgorde met de nieuwste altijd bovenaan. Achter nieuw geplaatste bestanden staat gedurende 30 dagen de aanduiding  Nieuw . Na die periode verdwijnt de aanduiding. Kijk maar eens rond dan wordt het gauw duidelijk.

De laatste keuze, contact, bevat een formulier waarmee vragen gesteld kunnen worden of opmerkingen gemaakt. Bijvoorbeeld verbeteringen op de website of aanvullende suggesties. Voor het ingevulde formulier verstuurd kan worden moet u eerst duidelijk maken dat u geen robot bent. Er moet een vinkje gezet worden en daarna enkele vragen via een tekeningetje. Dit rare gedoe is helaas nodig in de strijd tegen robotjes (ook wel bots genoemd) die continue op het internet op zoek zijn naar vragenformulieren. Die worden dan met onzin gevuld en vervolgens ingestuurd. Geeft veel zinloos werk aan de beheerder, de mail moet immers ook weer verwijderd worden. Een vinkje zetten en een paar vragen beantwoorden kunnen de bots gelukkig niet. Vandaar deze oplossing.